Ruokolahden kunta

Ruokolahden kunta käyttää Fronet Oy:n Kyselyjärjestelmää peruskoulun opetuksen arvioinnissa oppilaskyselyitä tehtäessä. Lisäksi järjestelmän avulla on voitu tehdä helposti kyselyitä oppilaiden vanhemmille. Järjestelmä tuottaa nopeasti raportit kyselyistä eikä vaivalloista paperikyselyiden käsittelyä tarvita lainkaan.

Kunta käyttää järjestelmää myös kansalaisopiston kurssien ilmoittautumisiin ja kurssipalautteiden keräämiseen. Tämä on vähentänyt merkittävästi puhelimella tulleita ilmoittautumisia ja vähentänyt ruuhkaa ilmoittautumisten vastaanotossa niiden avauduttua.

Lisäksi järjestelmällä on tehty ilmoittautumislomakkeita sisäisiin koulutuksiin ja jopa mielipidekyselyitä kunnan luottamushenkilöille.